စဉ်ခုံနံပါတ်ဖြေဆိုသည့်နေရာPDF ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
(စစ)စစ်ကိုင်း
(စစက)အထက(၃)စစ်ကိုင်း
(စစဆ)အထက(ခွဲ)ဆွမ်းချက်(စစ်ကိုင်း)
(စစည)ညောင်ပင်ဝန်း(စစ်ကိုင်း)
(စစတ)ဆားတောင်(စစ်ကိုင်း)
(စစဒ)ပဒူ(စစ်ကိုင်း)
(စစမ)မင်းကွန်း(စစ်ကိုင်း)
(စစရ)အထက(ခွဲ)ရန်နိုင်(စစ်ကိုင်း)
(စစဝ)ရွှေမင်းဝံ(စစ်ကိုင်း)
၁၀(စစသ)ရွာသစ်ကြီး(စစ်ကိုင်း)
၁၁(စစအ)အုန်းတော(စစ်ကိုင်း)
၁၂(စဆ)မြင်းမူ
၁၃(စဆလ)အလ္လကပ္ပ(မြင်းမူ)
၁၄(စမ)​မြောင်
၁၅(စမက)ကျောက်ရစ်( မြောင် )
၁၆(စမခ)တွင်းကြီး( မြောင် )
၁၇(စမဘ)နဘက်( မြောင် )
၁၈(စမမ)ပရိမ္မ( မြောင် )
၁၉(စက)ကလေး
၂၀(စကက)ကျော်ရွာ( ကလေး )
၂၁(စကခ)နတ်ချောင်း( ကလေး )
၂၂(စကစ)စခန်းကြီး( ကလေး )
၂၃(စကဇ)ရာဇဂြိုဟ်( ကလေး )
၂၄(စကလ)လက်ပံချောင်း( ကလေး )
၂၅(စကသ)တင်သား( ကလေး )
၂၆(စကအ)အင်ဒိုင်းကြီး( ကလေး )
၂၇(စည)မင်းကင်း
၂၈(စညက)ကြာပင်( မင်းကင်း )
၂၉(စညဆ)ပန်းဆက်( မင်းကင်း )
၃၀(စညမ)မယ်မဲ(မင်းကင်း)
၃၁(စညလ)ပွင့်လျက်(မင်းကင်း)
၃၂(စညသ)ပသေး(မင်းကင်း)
၃၃(စဓ)တမူး
၃၄(စဓပ)ခမ်းပတ်(တမူး)
၃၅(စဓသ)မြို့သစ်(တမူး)
၃၆(စဝ)ကလေးဝ
၃၇(စဝစ)မစိန်(ကလေးဝ)
၃၈(စဘ)ရွှေဘို
၃၉(စဘက)ကျောက်မြောင်း(ရွှေဘို)
၄၀(စဘဆ)ဆိပ်ခွန်(ရွှေဘို)
၄၁(စဘည)ညောင်ပင်သာ(ရွှေဘို)
၄၂(စဘအ)ဆင်အင်း(ရွှေဘို)
၄၃(စဃ)ကန့်ဘလူ
၄၄(စဃက)ကိုးတောင်ဘို့(ကန့်ဘလူ)
၄၅(စဃထ)ထန်းကုန်း(ကန့်ဘလူ)
၄၆(စဃဘ)ကာဘိုး(ကန့်ဘလူ)
၄၇(စဃမ)မလယ်(ကန့်ဘလူ)
၄၈(စဃသ)ချပ်သင်း(ကန့်ဘလူ)
၄၉(စဃဧ)ဇီးကုန်း(ကန့်ဘလူ)
၅၀(စဇ)ရေဦး
၅၁(စဇမ)မုံတိုင်ပင်(ရေဦး)
၅၂(စဇရ)ရွာဗုကြီး(ရေဦး)
၅၃(စဇဗ)ထန်းတောဗောဓိ(ရေဦး)
၅၄(စစျ)ကျွန်းလှ
၅၅(စစျည)ညောင်ကိုင်း(ကျွန်းလှ)
၅၆(စစျရ)ရွာကုန်းကြီး(ကျွန်းလှ)
၅၇(စစျသ)သစ်ရာမြိုင်(ကျွန်းလှ)
၅၈(စဋ)ဒီပဲယင်း
၅၉(စဋပ)စိုင်ပြင်(ဒီပဲယင်း)
၆၀(စဋမ)မူးကမ်းကြီး(ဒီပဲယင်း)
၆၁(စဌ)တန့်ဆည်
၆၂(စဌထ)ကံထူးမ(တန့်ဆည်)
၆၃(စဌန)နဘက်ကြီး(တန့်ဆည်)
၆၄(စဍ)ဝက်လက်
၆၅(စဍက)ပေါက်ကန်(၀က်လက်)
၆၆(စဍတ)လှတော(၀က်လက်)
၆၇(စဍထ)မင်းကျီ(ဝက်လက်)
၆၈(စဍပ)ရွှေပန်းကုံး(ဝက်လက်)
၆၉(စဍမ)ရှိမ္မကား(ဝက်လက်)
၇၀(စဍရ)ရွာသာကြီး(ဝက်လက်)
၇၁(စဥ)ခင်ဦး
၇၂(စဥဒ)မြင်းဒေါင်း(ခင်ဦး)
၇၃(စရ)မုံရွာ
၇၄(စရခ)မုံရွေးကြေးမုံ(မုံရွာ)
၇၅(စရစ)ညောင်ပင်စောက်(မုံရွာ)
၇၆(စရည)ညောင်ဖြူပင်(မုံရွာ)
၇၇(စရရ)ကျောက္ကာ(မုံရွာ)
၇၈(စရလ)အလုံ(မုံရွာ)
၇၉(စတ)အရာတော်
၈၀(စတက)မကျီးကန်(အရာတော်)
၈၁(စတတ)ဝါးတောမ(အရာတော်)
၈၂(စတမ)မင်းရွာ(အရာတော်)
၈၃(စတသ)သလဲဘာ(အရာတော်)
၈၄(စတအ)နောင်ကြီးအိုင်(အရာတော်)
၈၅(စပ)ဘုတလင်
၈၆(စပည)ညောင်ကန်(ဘုတလင်)
၈၇(စပထ)မောင်းထောင်(ဘုတလင်)
၈၈(စပသ)သခွတ္တနယ်(ဘုတလင်)
၈၉(စဗ)ချောင်းဦး
၉၀(စဗအ)အမြင့်(ချောင်းဦး)
၉၁(စယ)ယင်းမာပင်
၉၁(စယစ)စုန်းချောင်း(ယင်းမာပင်)
၉၃(စယဆ)ဆင်စွယ်(ယင်းမာပင်)
၉၄(စယထ)ထန်းတောကြီး(ယင်းမာပင်)
၉၅(စယပ)ရင်ပေါင်တိုင်(ယင်းမာပင်)
၉၆(စယဘ)ဘန့်ဘွေး(ယင်းမာပင်)
၉၇(စယမ)ကျောက်မှော်(ယင်းမာပင်)
၉၈(စယရ)ရိုးမတိမ်(ယင်းမာပင်)
၉၉(စဂ)ကနီ
၁၀၀(စဂက)ကင်း(ကနီ)
၁၀၁(စဂခ)ချိုင်(ကနီ)
၁၀၂(စဂန)နတ်ကြီး(ကနီ)
၁၀၃(စဂမ)မိုးကောင်း(ကနီ)
၁၀၄(စဂဝ)ဝင်မနား(ကနီ)
၁၀၅(စဎ)ပုလဲ
၁၀၆(စဎက)ကန့်ဒေါင့်(ပုလဲ)
၁၀၇(စဎတ)တောင်ပိတောက်ကုန်း(ပုလဲ)
၁၀၈(စဎပ)မင်းတိုင်ပင်(ပုလဲ)
၁၀၉(စဏ)ဆားလင်းကြီး
၁၁၀(စဏတ)ကျားတက်(ဆားလင်းကြီး)
၁၁၁(စဏန)ကြေးနီ(ဆားလင်းကြီး)
၁၁၂(စဏပ)ညောင်ပင်ကြီး(ဆားလင်းကြီး)
၁၁၃(စဏဖ)ဖောင်းကတာ(ဆားလင်းကြီး)
၁၁၄(စသ)ကသာ
၁၁၅(စသက)ကျောက်ထုံးကြီး​(ကသာ)
၁၁၆(စသတ)မိုးတား(ကသာ)
၁၁၇(စသအ)အင်းရွာ(ကသာ)
၁၁၈(စထ)ထီးချိုင့်
၁၁၉(စထန)ကမ်းနီ(ထီးချိုင့်)
၁၂၀(စထမ)မြတောင်(ထီးချိုင့်)
၁၂၁(စထအ)အလယ်တော(ထီးချိုင့်)
၁၂၂(စဒ)ဝန်းသို
၁၂၃(စဒတ)ဂျိုးတောင်(ဝန်းသို)
၁၂၄(စန)​ကောလင်း
၁၂၅(စနခ)ခံသာ(​ကောလင်း)
၁၂၆(စနဥ)ဥက္ကံ(ကောလင်း)
၁၂၇(စဠ)ပင်လည်ဘူး
၁၂၈(စဠခ)ခေါက်စင်း(​ပင်လည်ဘူး)
၁၂၉(စဠမ)မြေလင်း(​ပင်လည်ဘူး)
၁၃၀(စဠအ)မိချောင်းအင်း(​ပင်လည်ဘူး)
၁၃၁(စအ)အင်းတော်
၁၃၂(စအခ)ရေတွင်းကုန်း(​အင်းတော်)
၁၃၃(စအဇ)မဲဇာ(​အင်းတော်)
၁၃၄(စအအ)​မော်လူး(အင်းတော်)
၁၃၅(စဧက)​ဗန်းမောက်
၁၃၆(စဧစ)မံစီ(ဗန်းမောက်)
၁၃၇(စဧတ)အထက(ခွဲ)စက်တော(ဗန်းမောက်)
၁၃၈(စဧလ)​ကြောင်လည်(ဗန်းမောက်)
၁၃၉(စငလ)​မော်လိုက်
၁၄၀(စငတ)ကင်းတပ်(​မော်လိုက်)
၁၄၁(စငပ)ပန်းသာ(​မော်လိုက်)
၁၄၂(စဖ)​ဖောင်းပြင်
၁၄၃(စဖမ)မင်းယား(​​ဖောင်းပြင်)
၁၄၄(စဖရ)သရောင်း(​​ဖောင်းပြင်)
၁၄၅(စဖအ)ရေအောက်တောင်း(​​ဖောင်းပြင်)
၁၄၆(စခ)ခန္တီး
၁၄၇(စဟ)ဟုမ္မလင်း
၁၄၈(စဟက)ကက်သာ(​​ဟုမ္မလင်း)
၁၄၉(စဟထ)ထမံသီ(​​ဟုမ္မလင်း)
၁၅၀(စဟန)နမ့်တော(​​ဟုမ္မလင်း)
၁၅၁(စဟပ)နောင်ပိုအောင်(​​ဟုမ္မလင်း)
၁၅၂(စဟမ)မောင်းခမ်း(​​ဟုမ္မလင်း)
၁၅၃(စဟရ)ရွှေပြည်အေး(​​ဟုမ္မလင်း)
၁၅၄(စဟသ)သောင်သွပ်(​​ဟုမ္မလင်း)
၁၅၅(စလရ)​လေရှီး
၁၅၆(စလမ)ဆွမ္မရာ(​​​လေရှီး)
၁၅၇(စလဟ)လဟယ်
၁၅၈(စလအ)နန်းယွန်း
၁၅၉(စလဧ)ပန်ဆောင်(နန်းယွန်း)
Copyright © Ministry of Education 2019