စဉ်ခုံနံပါတ်ဖြေဆိုသည့်နေရာPDF ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
(နဥတ)​တောင်ညို(ဥတ္တရသီရိ)
(နဥစ)ငန်းစပ်(ဥတ္တရသီရိ)
(နဥန)အထက(၁၂)နေပြည်တော်(ဥတ္တရသီရိ)
(နဥမ)မင်းကုန်း(ဥတ္တရသီရိ)
(နရ)​ဇေယျာသီရိ
(နရစ)အထက၊ပြည်စံအောင်(​ဇေယျာသီရိ)
(နရဆ)​ရေဆင်း(ဇေယျာသီရိ)
(နရန)အထက(၁၆)နေပြည်တော်(ဇေယျာသီရိ)
(နက)ပုဗ္ဗသီရိ
၁၀(နကတ)ကျည်တောင်ကန်(ပုဗ္ဗသီရိ)
၁၁(နကန)အထက(၁၃)နေပြည်တော်(ပုဗ္ဗသီရိ)
၁၂(နကပ)အထက(၂၀)နေပြည်တော်(ပုဗ္ဗသီရိ)
၁၃(နကသ)အောင်သုခ(ပုဗ္ဗသီရိ)
၁၄(နတက)တပ်ကုန်း
၁၅(နတည)ညောင်လွန့်(တပ်ကုန်း)
၁၆(နတတ)တောင်ပို့သာ(တပ်ကုန်း)
၁၇(နတပ)က.ပ.စ(၁)(တပ်ကုန်း)
၁၈(နတမ)MRTV( တပ်ကုန်း )
၁၉(နတရ)ရွှေမြို့ ( တပ်ကုန်း )
၂၀(နတအ)မကျီးပင်
၂၁(နဒက)ဒက္ခိဏသီရိ
၂၂(နဒန)အထက(၁၉)နေပြည်တော်(ဒက္ခိဏသီရိ)
၂၃(နဇမ)ဇမ္ဗူသီရိ
၂၄(နဇတ)အထက(၂၂)နေပြည်တော်(ဇမ္ဗူသီရိ)
၂၅(နဇပ)အထက(၁၄)နေပြည်တော်(ဇမ္ဗူသီရိ)
၂၆(နဇဖ)အထက(ခွဲ)အလက(၃)နေပြည်တော် (ဇမ္ဗူသီရိ)
၂၇(နပန)ပျဉ်းမနား
၂၈(နပမ)အထက(၃)ပျဉ်းမနား
၂၉(နပလ)သစ်လေးလုံး(ပျဉ်းမနား)
၃၀(နပသ)ညောင်ပင်သာ(ပျဉ်းမနား)
၃၁(နပဟ)သကြားစက်(ပျဉ်းမနား)
၃၂(နလဝ)လယ်ဝေး
၃၃(နလက)သဲကောကြီး(လယ်ဝေး)
၃၄(နလခ)ကံသာ(လယ်ဝေး)
၃၅(နလစ)အထက(၁၇)နေပြည်တော်(လယ်ဝေး)
၃၆(နလဆ)ကန်လှ(လယ်ဝေး)
၃၇(နလထ)သာ၀တ္ထိ(လယ်ဝေး)
၃၈(နလန)အထက(၄)နေပြည်တော်(လယ်ဝေး)
၃၉(နလပ)သပြေပင်(လယ်ဝေး)
၄၀(နလလ)ဥသျှစ်လှိုင်း(လယ်ဝေး)
၄၁(နလသ)သစ်ပုတ်ပင်(လယ်ဝေး)
၄၂(နလအ)​အေလာ(လယ်ဝေး)
Copyright © Ministry of Education 2019