စဉ်ခုံနံပါတ်ဖြေဆိုသည့်နေရာPDF ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
(ညလ)​မော်လမြိုင်
(ညလသ)အထက(၁၁)မော်လမြိုင်
(ညလမ)အထက(၁၂)မော်လမြိုင်
(ညလရ)ရွှေနတ်တောင်(မော်လမြိုင်)
(ညလည)​ညောင်ပင်ဆိပ်(မော်လမြိုင်)
(ညခ)​​ချောင်းဆုံ
(ညခဂ)ရွာလွတ်(ချောင်းဆုံ)
(ညခမ)မုဒွန်း(ချောင်းဆုံ)
(ညခဆ)မုရစ်ကလေး(ချောင်းဆုံ)
၁၀(ညဒ)မုဒုံ
၁၁(ညဒဓ)ကမာဝက်(မုဒုံ)
၁၂(ညဖ)သံဖြူဇရပ်
၁၃(ညဖဝ)ဝဲခမိ( သံဖြူဇရပ် )
၁၄(ညဖဃ)ကျုံကဒတ်(သံဖြူဇရပ်)
၁၅(ညဖင)ကျိုက္ခမီ(သံဖြူဇရပ်)
၁၆(ညဖဇ)ကရုပ္ပိ(သံဖြူဇရပ်)
၁၇(ညမ)ကျိုက်မရော
၁၈(ညမဒ)ကဒါ(ကျိုက်မရော)
၁၉(ညမတ)တရနာ(ကျိုက်မရော)
၂၀(ညရ)​ရေး
၂၁(ညရအ)အစင်(ရေး)
၂၂(ညရဝ)လမိုင်း(ရေး)
၂၃(ညသ)သထုံ
၂၄(ညသအ)ကျိုက္ကော်(သထုံ)
၂၅(ညသမ)မရမ်းကုန်း(သထုံ)
၂၆(ညသပ)ပုတိန်းရိုးဖော်ဖ(သထုံ)
၂၇(ညသသ)သိမ်ဆိပ်(ကျိုက္ကော်)(သထုံ)
၂၈(ညသက)ကြာပန်း(သထုံ)
၂၉(ညသန)​နောင်ကုလားရှမ်းရွာ(သထုံ)
၃၀(ညက)ကျိုက်ထို
၃၁(ညကန)အထက(၂)ကျိုက်ထို
၃၂(ညကရ)အထက(ခွဲ)ရွှေဥသြ(ကျိုက်ထို)
၃၃(ညကက)ကျူချောင်(ကျိုက်ထို)
၃၄(ညကထ)စစ်တောင်း(ကျိုက်ထို)
၃၅(ညကဟ)သိမ်ဇရပ်(ကျိုက်ထို)
၃၆(ညပ)​ပေါင်
၃၇(ညပန)နတ်ကြီးချောင်(ပေါင်)
၃၈(ညပတ)မုတ္တမ(ပေါင်)
၃၉(ညပက)ဇင်းကျိုက်(ပေါင်)
၄၀(ညပဗ)ရင်းငြိမ်(ပေါင်)
၄၁(ညပသ)သဲကုန်း(ပေါင်)
၄၂(ညပအ)အလှပ်(ပေါင်)
၄၃(ညဘ)ဘီးလင်း
၄၄(ညဘက)ကန်သာယာ(ဘီးလင်း)
၄၅(ညဘစ)​တောင်စွန်း(ဘီးလင်း)
၄၆(ညဘသ)ဇုတ်သုတ်(ဘီးလင်း)
၄၇(ညဘရ)ကင်းရွာ(ဘီးလင်း)
၄၈(ညဘလ)ရွှေလှေ(ဘီးလင်း)
Copyright © Ministry of Education 2019