စဉ်ခုံနံပါတ်ဖြေဆိုသည့်နေရာPDF ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
(ဖမ)မကွေး
(ဖမပ)ကန်ပြား(မကွေး)
(ဖမက)မိကျောင်းရဲ(မကွေး)
(ဖမမ)မြင်ကွန်း(မကွေး)
(ဖမသ)သစ်ရာကောက်(မကွေး)
(ဖခ)​ချောက်
(ဖခဎ)စလေ(ချောက်)
(ဖခဂ)​ဂွေးချို(ချောက်)
(ဖခပ)​ဂွေးပင်(ချောက်)
၁၀(ဖခန)ကြီးနီ(ချောက်)
၁၁(ဖခတ)ကြောင်လျှာတော(ချောက်)
၁၂(ဖဆ)မြို့သစ်
၁၃(ဖဆအ)ဝါးကြီးအိုင်(မြို့သစ်)
၁၄(ဖတ)​တောင်တွင်းကြီး
၁၅(ဖတခ)ကုက္ကိုခွ
၁၆(ဖတဍ)ဆတ်သွား(တောင်တွင်းကြီး)
၁၇(ဖန)နတ်မောက်
၁၈(ဖနစ)စိုင်ကောင်း(နတ်မောက်)
၁၉(ဖနတ)​ရွှေပန်းတော(နတ်မောက်)
၂၀(ဖနပ)ပင်း(နတ်မောက်)
၂၁(ဖနသ)သမှုန်းကုန်း(နတ်မောက်)
၂၂(ဖနအ)အင်းကန်(နတ်မောက်)
၂၃(ဖနမ)ရွာမွန်(နတ်မောက်)
၂၄(ဖရ)​ရေနံချောင်း
၂၅(ဖရန)လည်ပေါ်(ရေနံချောင်း)
၂၆(ဖရလ)အလယ်ကုန်း(ရေနံချောင်း)
၂၇(ဖဘ)မင်းဘူး
၂၈(ဖဘမ)မုန်တောင် (မင်းဘူး)
၂၉(ဖဘရ)ရွာသာယာ(မင်းဘူး)
၃၀(ဖဘဗ)စကု(မင်းဘူး)
၃၁(ဖင)ပွင့်ဖြူ
၃၂(ဖငရ)​ကျောင်းတော်ရာ(ပွင့်ဖြူ)
၃၃(ဖငက)ကံသာကြီး(ပွင့်ဖြူ)
၃၄(ဖငလ)လယ်ကိုင်း(ပွင့်ဖြူ)
၃၅(ဖငဋ)ကုန်းဇောင်း(ပွင့်ဖြူ)
၃၆(ဖငပ)ရှောက်တော(ပွင့်ဖြူ)
၃၇(ဖငဇ)မဲဇလီ(ပွင့်ဖြူ)
၃၈(ဖစ)စလင်း
၃၉(ဖစလ)လင်းဇင်း(စလင်း)
၄၀(ဖစတ)တပ်တွင်း(စလင်း)
၄၁(ဖစစျ)ဆင်ဖြူကျွန်း(စလင်း)
၄၂(ဖစဇ)ဇီးဖြူပင်(စလင်း)
၄၃(ဖစပ)ပြည်စိုးကုန်း(စလင်း)
၄၄(ဖစည)တညောင်(စလင်း)
၄၅(ဖဏ)စေတုတ္တရာ
၄၆(ဖဏတ)​တန့်လည်ကျင်း(စေတုတ္တရာ)
၄၇(ဖဏဘ)ဘူး(စေတုတ္တရာ)
၄၈(ဖဥ)ငဖဲ
၄၉(ဖဥပ)ပဒါန်း(ငဖဲ)
၅၀(ဖသ)သရက်
၅၁(ဖဃ)ဆင်ပေါင်ဝဲ
၅၂(ဖဃက)​ချောင်းကောက်(ဆင်ပေါင်ဝဲ)
၅၃(ဖဃပ)ကိုးပင်(ဆင်ပေါင်ဝဲ)
၅၄(ဖဒ)မင်းတုန်း
၅၅(ဖလ)မင်းလှ
၅၆(ဖလန)​ရေနံမ(မင်းလှ)
၅၇(ဖလက)လင်းကယ်(မင်းလှ)
၅၈(ဖလမ)မလွန်(မင်းလှ)
၅၉(ဖလလ)လက်ပံတံခါး(မင်းလှ)
၆၀(ဖဝ)ကံမ
၆၁(ဖဝရ)​ရေနံသာ(ကံမ)
၆၂(ဖအ)​အောင်လံ
၆၃(ဖအထ)ရွာထောင်(အောင်လံ)
၆၄(ဖအမ)မြို့လှ(အောင်လံ)
၆၅(ဖအရ)​ရွှေပန်းတော(အောင်လံ)
၆၆(ဖအသ)သမ္ဘူလ(အောင်လံ)
၆၇(ဖအလ)ပြလို့(အောင်လံ)
၆၈(ဖအည)​ညောင်ပင်ဆိပ်(အောင်လံ)
၆၉(ဖအအ)ကျီရပ်ကုန်း(အောင်လံ)
၇၀(ဖပ)ပခုက္ကူ
၇၁(ဖပဌ)ဝါဇီ(ပခုက္ကူ)
၇၂(ဖပဓ)မြစ်ခြေ(ပခုက္ကူ)
၇၃(ဖပန)နန်းတော်ရပ်(ပခုက္ကူ)
၇၄(ဖပပ)ကျပ်ပြည့်(ပခုက္ကူ)
၇၅(ဖပဠ)ကမ္မ(ပခုက္ကူ)
၇၆(ဖပည)ညောင်ပင်လှ(ပခုက္ကူ)
၇၇(ဖပက)ကျွန်းချောင်း(ပခုက္ကူ)
၇၈(ဖက)​ရေစကြို
၇၉(ဖကမ)​မြေတော်(ရေစကြို)
၈၀(ဖကလ)ဖူလုံ(ရေစကြို)
၈၁(ဖကက)ပခန်းကြီး(ရေစကြို)
၈၂(ဖကရ)ဆားတောင်(ရေစကြို)
၈၃(ဖကင)ပခန်းငယ်(ရေစကြို)
၈၄(ဖကဆ)ဆင်ချောင်း(ရေစကြို)
၈၅(ဖကဗ)ဗလဗ(ရေစကြို)
၈၆(ဖကအ)မအူအောက်ဆိပ်(ရေစကြို)
၈၇(ဖကဂ)ကြက်ဆူကျင်း(ရေစကြို)
၈၈(ဖဇ)မြိုင်
၈၉(ဖဇဆ)​ကျောက်ဆောက်(မြိုင်)
၉၀(ဖဇမ)မန်ကျည်းကန်(မြိုင်)
၉၁(ဖဇဟ)ဗဟင်း(မြိုင်)
၉၁(ဖဇတ)တွင်းမ(မြိုင်)
၉၃(ဖဇက)ကိုင်းတောမ(မြိုင်)
၉၄(ဖဇယ)လက်ယက်မ(မြိုင်)
၉၅(ဖဇလ)လင်းကတော(မြိုင်)
၉၆(ဖည)​ပေါက်
၉၇(ဖညစ)စသိန်း(ပေါက်)
၉၈(ဖညဇ)ဇီးပြား(ပေါက်)
၉၉(ဖညက)ကိုင်းလယ်(ပေါက်)
၁၀၀(ဖညရ)​ရေပြာ(ပေါက်)
၁၀၁(ဖညသ)သရက္ကန်(ပေါက်)
၁၀၂(ဖညပ)ကမ်းပျို(ပေါက်)
၁၀၃(ဖညန)နံ့သာ(ပေါက်)
၁၀၄(ဖဖ)ဆိပ်ဖြူ
၁၀၅(ဖဖတ)ကိုးတောင့်(ဆိပ်ဖြူ)
၁၀၆(ဖဖထ)ထိန်ကန်(ဆိပ်ဖြူ)
၁၀၇(ဖဖဆ)အောက်ဆိပ်(ဆိပ်ဖြူ)
၁၀၈(ဖဖက)ကဇွန်းမ(ဆိပ်ဖြူ)
၁၀၉(ဖဖလ)လက်ဆည်(ဆိပ်ဖြူ)
၁၁၀(ဖဖန)အနောက်ကမ်းဖြူ(ဆိပ်ဖြူ)
၁၁၁(ဖဂ)ဂန့်ဂေါ
၁၁၂(ဖဂဧ)ကန်(ဂန့်ဂေါ)
၁၁၃(ဖဂက)​ကျော(ဂန့်ဂေါ)
၁၁၄(ဖဂတ)တောင်ခင်ရန်း(ဂန့်ဂေါ)
၁၁၅(ဖဂဟ)ဟံသာဝတီ(ဂန့်ဂေါ)
၁၁၆(ဖဂရ)ရှုံးရှီ(ဂန့်ဂေါ)
၁၁၇(ဖဂမ)မင်းရွာ(ဂန့်ဂေါ)
၁၁၈(ဖဂခ)​မြောက်ခင်ရန်း(ဂန့်ဂေါ)
၁၁၉(ဖဂန)နှမ်းခါး(ဂန့်ဂေါ)
၁၂၀(ဖဂလ)​မွေ့လယ်(ဂန့်ဂေါ)
၁၂၁(ဖထ)ထီးလင်း
၁၂၂(ဖထက)ကျင်း(ထီးလင်း)
၁၂၃(ဖထရ)​ရေမျက်နီ(ထီးလင်း)
၁၂၄(ဖထည)ညောင်ကန်(ထီးလင်း)
၁၂၅(ဖထဆ)​ဆေးမင်းတော(ထီးလင်း)
၁၂၆(ဖယ)​ဆော
၁၂၇(ဖယဟ)​ကျောက်ထု(ဆော)
၁၂၈(ဖယက)ကံကြီး(ဆော)
၁၂၉(ဖယပ)တပြင်း(ဆော)
၁၃၀(ဖယရ)လောင်းရှည်(ဆော)
Copyright © Ministry of Education 2019