စဉ်ခုံနံပါတ်ဖြေဆိုသည့်နေရာPDF ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
(ကမ)မြစ်ကြီးနား
(ကမခ)မန်ခိန်(မြစ်ကြီးနား)
(ကမစ)စီတာပူ(မြစ်ကြီးနား)
(ကမဇ)ဇီးလွန်(မြစ်ကြီးနား)
(ကမတ)တာလောကြီး(မြစ်ကြီးနား)
(ကမန)ပလန(မြစ်ကြီးနား)
(ကမပ)နန့်ပေါင်(မြစ်ကြီးနား)
(ကမဘ)ဆင်ဘို(မြစ်ကြီးနား)
(ကမယ)အင်ဂျန်းယန်(မြစ်ကြီးနား)
၁၀(ကမရ)​ရွှေစက်(မြစ်ကြီးနား)
၁၁(ကန)တနိုင်း
၁၂(ကနယ)ရှင်ဗွေယန်(တနိုင်း)
၁၃(ကဇ)ချီဖွေ
၁၄(ကဝ)ဝိုင်းမော်
၁၅(ကဝခ)ခတ်ချို(ဝိုင်းမော်)
၁၆(ကဝဒ)ဆဒုံး(ဝိုင်းမော်)
၁၇(ကဝန)မိုင်းနား(ဝိုင်းမော်)
၁၈(ကည)မိုးညှင်း
၁၉(ကညခ)​ချောင်းဝ(မိုးညှင်း)
၂၀(ကညင)နန့်မွန်း(မိုးညှင်း)
၂၁(ကညည)​ညောင်ပင်(မိုးညှင်း)
၂၂(ကညတ)လုံးတုံ(မိုးညှင်း)
၂၃(ကညပ)ဟိုပင်(မိုးညှင်း)
၂၄(ကညဘ)ဘီလူး(မိုးညှင်း)
၂၅(ကညမ)နန်းမား(မိုးညှင်း)
၂၆(ကညယ)မြိုင်သာယာ(မိုးညှင်း)
၂၇(ကညသ)မြသီတာ(မိုးညှင်း)
၂၈(ကညဟ)​မော်ဟန်(မိုးညှင်း)
၂၉(ကခ)မိုးကောင်း
၃၀(ကခခ)လမ်းခွ(နမ္မတီး)(မိုးကောင်း)
၃၁(ကခတ)နမ္မတီး(မိုးကောင်း)
၃၂(ကခန)နောင်ကိုင်တော်(မိုးကောင်း)
၃၃(ကခဘ)ပင်းဘော(မိုးကောင်း)
၃၄(ကခမ)ဆားမှော်(မိုးကောင်း)
၃၅(ကဖ)ဖားကန့်
၃၆(ကဖဃ)ကာမိုင်း(ဖားကန့်)
၃၇(ကဖဆ)ဆိပ်မူ(ဖားကန့်)
၃၈(ကဖတ)တာမခန်(ဖားကန့်)
၃၉(ကဖလ)လုံးခင်း(ဖားကန့်)
၄၀(ကဗ)ဗန်းမော်
၄၁(ကဗခ)စင်းခန်း(ဗန်းမော်)
၄၂(ကဂ)မိုးမောက်
၄၃(ကဂဒ)ဒေါ့ဖုန်းယန်(မိုးမောက်)
၄၄(ကဂလ)လွယ်ဂျယ်(မိုးမောက်)
၄၅(ကဂသ)မြို့သစ်(မိုးမောက်)
၄၆(ကစ)မန်စီ
၄၇(ကက)​ရွှေကူ
၄၈(ကကဘ)ဘိုကုန်း(ရွှေကူ)
၄၉(ကအ)ပူတာအို
၅၀(ကအထ)ဒုတ္တန်(ပူတာအို)
၅၁(ကအလ)​လေယာဉ်ကွင်း(ပူတာအို)
၅၂(ကဆ)ဆွမ်ပရာဘွမ်
၅၃(ကဘ)မချမ်းဘော
၅၄(ကအမ)​နောင်မွန်
Copyright © Ministry of Education 2019