စဉ်ခုံနံပါတ်ဖြေဆိုသည့်နေရာPDF ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
(ပခ)ပဲခူး
(ပခက)အထက(၅)ပဲခူး
(ပခခ)အထက(၇)ပဲခူး
(ပခဇ)​ဇောင်းတူ(ပဲခူး)
(ပခတ)​ကျောက်တန်း(ပဲခူး)
(ပခထ)ထန်းတောကြီး(ပဲခူး)
(ပခဒ)ထုံးကြီး(ပဲခူး)
(ပခပ)ပျဉ်ပုံကြီး(ပဲခူး)
(ပခဘ)ဘုရားကြီး(ပဲခူး)
၁၀(ပခအ)အင်းတကော်(ပဲခူး)
၁၁(ပစျ)​ကျောက်တံခါး
၁၂(ပစျဎ)ပဲနွယ်ကုန်း ​(ကျောက်တံခါး)
၁၃(ပစျဒ)ဖဒို ​(ကျောက်တံခါး)
၁၄(ပစျမ)မြို့ချောင်း ​(ကျောက်တံခါး)
၁၅(ပစျသ)သမင်အင်းကုန်း ​(ကျောက်တံခါး)
၁၆(ပစျအ)​တောကျွဲအင်း ​(ကျောက်တံခါး)
၁၇(ပည)​ညောင်လေးပင်
၁၈(ပညက)ဇီးကုန်းကြီး(ညောင်လေးပင်)
၁၉(ပညဆ)ပြွန်တန်ဆာ(ညောင်လေးပင်)
၂၀(ပညဇ)ပုဇွန်မြောင်း(ညောင်လေးပင်)
၂၁(ပညဒ)မဒေါက်(ညောင်လေးပင်)
၂၂(ပညလ)ပိန်းဇလုပ်(ညောင်လေးပင်)
၂၃(ပဏ)​ရွှေကျင်
၂၄(ပဏခ)တံခွန်တိုင်​(ရွှေကျင်)
၂၅(ပဏဇ)ဒုံဇရစ်(ရွှေကျင်)
၂၆(ပဏတ)တပ်နယ်(ရွှေကျင်)
၂၇(ပဏပ)ပဒဲတော(ရွှေကျင်)
၂၈(ပထ)သနပ်ပင်
၂၉(ပထခ)ကုလားချောင်းကြီး(သနပ်ပင်)
၃၀(ပထစ)ကမာစဲ ( သနပ်ပင် )
၃၁(ပထဘ)တောင်ဘက်ကမ်း(သနပ်ပင်)
၃၂(ပထရ)မင်းရွာ(သနပ်ပင်)
၃၃(ပဒ)ဒိုက်ဦး
၃၄(ပဒက)ကတုတ်(ဒိုက်ဦး)
၃၅(ပဒတ)​ဖောင်တော်သီ(ဒိုက်ဦး)
၃၆(ပဒဗ)ဗျက်ကြီး(ဒိုက်ဦး)
၃၇(ပဒလ)လက်ပံသုံးခွ(ဒိုက်ဦး)
၃၈(ပဒသ)သုံးခွ(ဒိုက်ဦး)
၃၉(ပဒအ)ဖအောင်ဝဲ(ဒိုက်ဦး)
၄၀(ပဟ)​ဝေါ
၄၁(ပဟက)မြစ်ကျိုး(ဝေါ)
၄၂(ပဟခ)​ညောင်ခါးရှည်(ဝေါ)
၄၃(ပဟတ)တနော်ကျွန်း(ဝေါ)
၄၄(ပဟရ)ဝေါ(အရှေ့)(ဝေါ)
၄၅(ပဟသ)သူရဲသမိန်(ဝေါ)
၄၆(ပအ)ကဝ
၄၇(ပအရ)ရစ်ကန်ကြီး(ကဝ)
၄၈(ပအတ)ဝဲပတန်(ကဝ)
၄၉(ပအန)အုန်းနှဲ(ကဝ)
၅၀(ပအပ)သပြု(ကဝ)
၅၁(ပအဖ)ဖလေး(ကဝ)
၅၂(ပအလ)သက္ကလ(ကဝ)
၅၃(ပအသ)သရက်ကုန်း(ကဝ)
၅၄(ပင)​တောင်ငူ
၅၅(ပငက)အထက(၃)တောင်ငူ
၅၆(ပငစ)နတ်စင်ကုန်း(တောင်ငူ)
၅၇(ပငလ)​လေးမိုင်(တောင်ငူ)
၅၈(ပငတ)​ကေတုမတီ(တောင်ငူ)
၅၉(ပဋ)ထန်းတပင်
၆၀(ပဋက)ကင်မွန်းခြုံ(ထန်းတပင်)
၆၁(ပဋဇ)ဇရပ်ကြီး(ထန်းတပင်)
၆၂(ပဋလ)လှည်းလမ်းကူး(ထန်းတပင်)
၆၃(ပဌ)ကျောက်ကြီး
၆၄(ပဌမ)မုန်း(ကျောက်ကြီး)
၆၅(ပဌသ)နတ်သံကွင်း(ကျောက်ကြီး)
၆၆(ပဓ)အုတ်တွင်း
၆၇(ပဓက)ထန်းကုန်း(အုတ်တွင်း)
၆၈(ပဓဘ)ဘိုကုန်း(အုတ်တွင်း)
၆၉(ပဓတ)တပ်နယ်(အုတ်တွင်း)
၇၀(ပဓထ)​ညောင်ခြေထောက်(အုတ်တွင်း)
၇၁(ပဓဓ)​ဗောဓိကုန်း(အုတ်တွင်း)
၇၂(ပဓပ)ကျွဲပွဲ(အုတ်တွင်း)
၇၃(ပဖ)​ဖြူး
၇၄(ပဖက)ဝဲကြီး(ဖြူး)
၇၅(ပဖည)​ညောင်ပင်သာ(ဖြူး)
၇၆(ပဖယ)​ဇေယျဝတီ(ဖြူး)
၇၇(ပဖဧ)ကညွတ်ကွင်း(ဖြူး)
၇၈(ပယ)ရေတာရှည်
၇၉(ပယက)​ရွှေကြက်ယက်(ရေတာရှည်)
၈၀(ပယဂ)သာဂရ(ရေတာရှည်)
၈၁(ပယဆ)ဆွာ(ရေတာရှည်)
၈၂(ပယန)​ရေနီ(ရေတာရှည်)
၈၃(ပယလ)မြို့လှ(ရေတာရှည်)
၈၄(ပပ)ပြည်
၈၅(ပပခ)အထက(၅)ပြည်
၈၆(ပပထ)​ဝက်ထီးကန်(ပြည်)
၈၇(ပပလ)​ပေါင်းတလည်(ပြည်)
၈၈(ပဗ)​ပေါက်ခေါင်း
၈၉(ပဗအ)အိုးဘိုကုန်း(ပေါက်ခေါင်း)
၉၀(ပဃ)ပန်းတောင်း(ပေါက်ခေါင်း)
၉၁(ပဃက)ရှားဖြူကွင်း(ပန်းတောင်း)
၉၁(ပဃဆ)ဆင်တဲ(ပန်းတောင်း)
၉၃(ပဃတ)ဂုံညှင်းတန်း(ပန်းတောင်း)
၉၄(ပဃသ)ဥသျှစ်ပင်
၉၅(ပဃဥ)ထုံးဘို(ပန်းတောင်း)
၉၆(ပတ)​ပေါင်းတည်
၉၇(ပတက)မင်းကွက်(ပေါင်းတည်)
၉၈(ပရ)​ရွှေတောင်
၉၉(ပရတ)တရုတ်မှော်(ရွှေတောင်)
၁၀၀(ပရထ)ကြာနီကန်(ရွှေတောင်)
၁၀၁(ပရည)​ညောင်စာရေး(ရွှေတောင်)
၁၀၂(ပရမ)ယင်းမူကုန်း(ရွှေတောင်)
၁၀၃(ပရရ)ကျီးသဲ(ရွှေတောင်)
၁၀၄(ပဝ)သဲကုန်း
၁၀၅(ပဆ)ဆင်မြီးဆွဲ(သဲကုန်း)
၁၀၆(ပဝတ)တပ်နယ်(သဲကုန်း)
၁၀၇(ပဝဘ)ပုတီးကုန်း(သဲကုန်း)
၁၀၈(ပဝအ)အင်းမ(သဲကုန်း)
၁၀၉(ပဆ)သာယာဝတီ
၁၁၀(ပဆစ)သုံးဆယ်(သာယာဝတီ)
၁၁၁(ပလ)လက်ပံတန်း
၁၁၂(ပလခ)ခမုံဆိပ်(လက်ပံတန်း)
၁၁၃(ပလဖ)ဇီးဖြူကုန်း(လက်ပံတန်း)
၁၁၄(ပလရ)သာရဝေါ(လက်ပံတန်း)
၁၁၅(ပမ)မင်းလှ
၁၁၆(ပမဠ)စစ်ကွင်း(မင်းလှ)
၁၁၇(ပဇ)ဇီးကုန်း
၁၁၈(ပဇလ)​လေးမျက်နှာ(ဇီးကုန်း)
၁၁၉(ပန)နတ်တလင်း
၁၂၀(ပနပ)တာပွန်(နတ်တလင်း)
၁၂၁(ပနမ)ဒမငယ်(နတ်တလင်း)
၁၂၂(ပနအ)​အောင်ဇေယျာ(နတ်တလင်း)
၁၂၃(ပသ)မိုးညို
၁၂၄(ပသခ)​ရေကင်း(မိုးညို)
၁၂၅(ပသတ)ထိန်တော(မိုးညို)
၁၂၆(ပသပ)ပတ္တော်(မိုးညို)
၁၂၇(ပသမ)ဆင်မနိုင်(မိုးညို)
၁၂၈(ပက)ကြို့ပင်ကောက်
၁၂၉(ပကက)ပန်းတင်(ကြို့ပင်ကောက်)
၁၃၀(ပကရ)​ရွှေပန်းတော( ကြို့ပင်ကောက် )
၁၃၁(ပကလ)လယ်တီ(ကြို့ပင်ကောက်)
၁၃၂(ပဂ)အုတ်ဖို
၁၃၃(ပဂဍ)အိုးသည်ကုန်း(အုတ်ဖို)
၁၃၄(ပဂလ)လသာကုန်း(အုတ်ဖို)
၁၃၅(ပဂသ)​အေးမြသာယာ(အုတ်ဖို)
Copyright © Ministry of Education 2019