စဉ်ခုံနံပါတ်ဖြေဆိုသည့်နေရာPDF ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
(အသ)ပုသိမ်
(အသက)အထက(ခွဲ)မြင်းကကွင်း(ပုသိမ်)
(အသခ)သလပ်ခွာ(ပုသိမ်)
(အသစ)ချောင်းသာ(ပုသိမ်)
(အသဆ)ငွေဆောင်(ပုသိမ်)
(အသတ)အထက(၇)ပုသိမ်
(အသမ)ရွှေမြင်တင်(ပုသိမ်)
(အသယ)ရွှေသောင်ယံ(ပုသိမ်)
(အသရ)အထက(ခွဲ)ရှောပြာ(ပုသိမ်)
၁၀(အသသ)အထက(၈)ပုသိမ်
၁၁(အသအ)အုန်းချောင်း(ပုသိမ်)
၁၂(အစ)အထက(၁)ကျောင်းကုန်း
၁၃(အစခ)ချောင်ကြီး(ကျောင်းကုန်း)
၁၄(အစဂ)ဂုန်မင်း(ကျောင်းကုန်း)
၁၅(အစစ)အစုကြီး(ကျောင်းကုန်း)
၁၆(အစဆ)အထက(၂)ကျောင်းကုန်း
၁၇(အစတ)တံခွန်တိုင်(ကျောင်းကုန်း)
၁၈(အစဒ)ဒေါင့်ကြီး(ကျောင်းကုန်း)
၁၉(အစပ)ပေါက်ဆိန်ပဲ့(ကျောင်းကုန်း)
၂၀(အစရ)ဝက်ခြံဂရက်(ကျောင်းကုန်း)
၂၁(အစလ)လှည်းဆိပ်(ကျောင်းကုန်း)
၂၂(အစျ)ငပုတော
၂၃(အစျက)ကမ်းနီ(ငပုတော)
၂၄(အစျခ)ကျောက်ချောင်း(ငပုတော)
၂၅(အစျဂ)ကျုံကူး(ငပုတော)
၂၆(အစျင)ငရုတ်ကောင်း(ငပုတော)
၂၇(အစျဋ)ပြင်ခရိုင်(ငပုတော)
၂၈(အစျတ)တောင်ကလေး(ငပုတော)
၂၉(အစျပ)မန်ကျည်းပင်(ငပုတော)
၃၀(အစျလ)ကျောက်ကလပ်(ငပုတော)
၃၁(အစျသ)သင်္ကန်းကုန်း(ငပုတော)
၃၂(အစျဟ)ဟိုင်းကြီး(ငပုတော)
၃၃(အစျအ)အုန်းချောင်း(ငပုတော)
၃၄(အပ)ကျုံပျော်
၃၅(အပက)သောင်ကြီး(ကျုံပျော်)
၃၆(အပစ)ရေစခန်း(ကျုံပျော်)
၃၇(အပဆ)လှည်းဆိပ်(ကျုံပျော်)
၃၈(အပဇ)ကွင်းဘောဇရပ်ဆိပ်(ကျုံပျော်)
၃၉(အပည)ကညင်ဆိုင်(ကျုံပျော်)
၄၀(အပတ)တောက်တဲ့ရိုး(ကျုံပျော်)
၄၁(အပထ)အထောင်(ကျုံပျော်)
၄၂(အပဒ)ဒိုက်ပျက်(ကျုံပျော်)
၄၃(အပပ)မိုးကြိုးပစ်(ကျုံပျော်)
၄၄(အပရ)ရေတွင်းရိုး(ကျုံပျော်)
၄၅(အပလ)ကမ်းနားမဲဇလီ(ကျုံပျော်)
၄၆(အပသ)အထက(ခွဲ)သာယာကုန်း(၂)(ကျုံပျော်)
၄၇(အပအ)အင်းရဲ(ကျုံပျော်)
၄၈(အရ)​ရေကြည်
၄၉(အရဆ)ကွင်းသုံးဆင့်(​ရေကြည်)
၅၀(အရဇ)ဇရပ်လှ(​ရေကြည်)
၅၁(အရဏ)ငါးသိုင်းချောင်း(​ရေကြည်)
၅၂(အရန)ကမ်းနီ(​ရေကြည်)
၅၃(အရပ)ငပိဆိပ်(​ရေကြည်)
၅၄(အရဖ)ကုန်းပြင်(​ရေကြည်)
၅၅(အရယ)ယိုးဒယားတက်(​ရေကြည်)
၅၆(အရဠ)အသုတ်(​ရေကြည်)
၅၇(အဝ)သာပေါင်း
၅၈(အဝက)ဘုရားကုန်း(​သာပေါင်း)
၅၉(အဝဒ)စက်ဒေါင့်ကြီး(​သာပေါင်း)
၆၀(အဝဖ)ဇီးဖြူကွင်း(​သာပေါင်း)
၆၁(အဝလ)အထက(ခွဲ)လှေကြီးတက်(သာပေါင်း)
၆၂(အဧ)ကန်ကြီးထောင့်
၆၃(အဧက)ကုလားကွင်း(ကန်ကြီးထောင့်)
၆၄(အဧဆ)ဆပ်ကွင်း(ကန်ကြီးထောင့်)
၆၅(အဧတ)တကုန်းကြီး(ကန်ကြီးထောင့်)
၆၆(အဧဒ)ဒါးက(ကန်ကြီးထောင့်)
၆၇(အဧမ)မြင်းကဆိပ်(ကန်ကြီးထောင့်)
၆၈(အဧရ)ကံရွာ(ကန်ကြီးထောင့်)
၆၉(အဧလ)ကျိုက်လတ်(ကန်ကြီးထောင့်)
၇၀(အဧဝ)ဝဲကြီး(ကန်ကြီးထောင့်)
၇၁(အင)မအူပင်
၇၂(အငက)ကျောင်းရွာ(မအူပင်)
၇၃(အငခ)ခုနစ်အိမ်တန်း(မအူပင်)
၇၄(အငစ)လေးအိမ်စု(မအူပင်)
၇၅(အငတ)ရွှေတောင်မှော်(မအူပင်)
၇၆(အငထ)ထနီး(မအူပင်)
၇၇(အငဒ)ကျွဲဒုံး(မအူပင်)
၇၈(အငန)ကျုံနတ္တော်(မအူပင်)
၇၉(အငပ)လက်ပံကုန်း(မအူပင်)
၈၀(အငမ)မလက်တို(မအူပင်)
၈၁(အငရ)ရေလဲကလေး(မအူပင်)
၈၂(အငလ)လယ်ကိုင်း(မအူပင်)
၈၃(အည)​ညောင်တုန်း
၈၄(အညက)ငှက်ပျောကျွန်း(ညောင်တုန်း)
၈၅(အညခ)ချောင်းကြီး(ညောင်တုန်း)
၈၆(အညန)နတ်ပေး(ညောင်တုန်း)
၈၇(အညပ)သပြေချောင်း(ညောင်တုန်း)
၈၈(အညမ)မဲဇလီဒလ(ညောင်တုန်း)
၈၉(အညလ)ဆားမလောက်(ညောင်တုန်း)
၉၀(အတ)အထက(၁)ပန်းတနော်
၉၁(အတက)အထက(၂)ပန်းတနော်
၉၁(အတခ)မအူချောင်း(ပန်းတနော်)
၉၃(အတဇ)ဇရပ်လှကြီး(ပန်းတနော်)
၉၄(အတတ)ရင်းတိုက်ကုန်း(ပန်းတနော်)
၉၅(အတဒ)ဒေါင့်ကြီး(ပန်းတနော်)
၉၆(အတဓ)ဓနော်(ပန်းတနော်)
၉၇(အတန)ကျွန်းကြား(ပန်းတနော်)
၉၈(အတပ)ပြလင်းမိမ္မပြေး(ပန်းတနော်)
၉၉(အတမ)ချောင်းကလေး(ပန်းတနော်)
၁၀၀(အတရ)မရမ်း(ပန်းတနော်)
၁၀၁(အတလ)ရွှေလှေ(ပန်းတနော်)
၁၀၂(အတအ)အင်းမ(ပန်းတနော်)
၁၀၃(အန)ဓနုဖြူ
၁၀၄(အနခ)ရုံးချောင်း(ဓနုဖြူ)
၁၀၅(အနစ)စံကင်း(ဓနုဖြူ)
၁၀၆(အနဆ)ဆကာကြီး(ဓနုဖြူ)
၁၀၇(အနတ)ကျုံတနီး(ဓနုဖြူ)
၁၀၈(အနရ)ရေလဲ(ဓနုဖြူ)
၁၀၉(အနလ)အလမျိုး(ဓနုဖြူ)
၁၁၀(အနဝ)တော်ဝ(ဓနုဖြူ)
၁၁၁(အနသ)ပြင်ကသာ(ဓနုဖြူ)
၁၁၂(အဆ)လပွတ္တာ
၁၁၃(အဆက)ကန်ဘက်(လပွတ္တာ)
၁၁၄(အဆဆ)ကြာကန်(လပွတ္တာ)
၁၁၅(အဆတ)တူးမြောင်း(လပွတ္တာ)
၁၁၆(အဆပ)ပိုးလောင်း(လပွတ္တာ)
၁၁၇(အဆဘ)ဘီတွတ်(လပွတ္တာ)
၁၁၈(အဆမ)(၃)မိုင်မြို့သစ်(လပွတ္တာ)
၁၁၉(အဆလ)ပြင်စလူ(လပွတ္တာ)
၁၂၀(အဆအ)ဂန့်အိတ်(လပွတ္တာ)
၁၂၁(အက)​မော်လမြိုင်ကျွန်း
၁၂၂(အကခ)ပျားမွတ်လျှော်ချောင်း​(မော်လမြိုင်ကျွန်း)
၁၂၃(အကဇ)ကျော်ဇံ​(မော်လမြိုင်ကျွန်း)
၁၂၄(အကထ)အောက်မအူတုံး​(မော်လမြိုင်ကျွန်း)
၁၂၅(အကပ)ကျိုက်ပိ​(မော်လမြိုင်ကျွန်း)
၁၂၆(အကဘ)လှိုင်းဘုန်း​(မော်လမြိုင်ကျွန်း)
၁၂၇(အဖ)ဖျာပုံ
၁၂၈(အဖက)ကျုံကျိုက်​(ဖျာပုံ)
၁၂၉(အဖင)ဒေါ်ငြိမ်း​(ဖျာပုံ)
၁၃၀(အဖဆ)ဆိပ်မ​(ဖျာပုံ)
၁၃၁(အဖဇ)ကြက်ဖမွေးဇောင်း​(ဖျာပုံ)
၁၃၂(အဖစျ)ကနိ​(ဖျာပုံ)
၁၃၃(အဖတ)ကျုံတာ​(ဖျာပုံ)
၁၃၄(အဖန)နောက်မီး​(ဖျာပုံ)
၁၃၅(အဖဖ)ကျုံကဒွန်း​(ဖျာပုံ)
၁၃၆(အဖဘ)အမာ​(ဖျာပုံ)
၁၃၇(အဖမ)တမံ​(ဖျာပုံ)
၁၃၈(အဖသ)သမိန်ထော​(ဖျာပုံ)
၁၃၉(အဒ)ဒေးဒရဲ
၁၄၀(အဒဆ)ဆူးကလပ်​(ဒေးဒရဲ)
၁၄၁(အဒတ)တော်ကမယ်​(ဒေးဒရဲ)
၁၄၂(အဒဒ)ကျုံဒါး​(ဒေးဒရဲ)
၁၄၃(အဒန)နောက်ပြန်ဒိုး​(ဒေးဒရဲ)
၁၄၄(အဘ)ဘိုကလေး
၁၄၅(အဘက)မြင်းကကုန်း​(ဘိုကလေး)
၁၄၆(အဘစ)စက်ဆန်း​(ဘိုကလေး)
၁၄၇(အဘဆ)ရုပ်ဆိုင်​(ဘိုကလေး)
၁၄၈(အဘဒ)ကဒုံကနိ​(ဘိုကလေး)
၁၄၉(အဘပ)ပေချောင်းကြီး​(ဘိုကလေး)
၁၅၀(အဘလ)အောက်လှည်းဆိပ်​(ဘိုကလေး)
၁၅၁(အဘဟ)ဟေမန်(ဘိုကလေး)
၁၅၂(အလ)ကျိုက်လတ်
၁၅၃(အလခ)သဗြုဆိပ်ညောင်ချောင်း(ကျိုက်လတ်)
၁၅၄(အလတ)လှိုင်းတာ(ကျိုက်လတ်)
၁၅၅(အလဒ)ရုံးဒေါင့်(ကျိုက်လတ်)
၁၅၆(အလယ)အိမ်ယာကြီး(ကျိုက်လတ်)
၁၅၇(အလသ)ထရော်ရွာသစ်(ကျိုက်လတ်)
၁၅၈(အမ)​မြောင်းမြ
၁၅၉(အမက)အထကက(၂)ရေတွင်းရေကန်(မြောင်းမြ)
၁၆၀(အမခ)ပြင်ရွာ(မြောင်းမြ)
၁၆၁(အမဃ)ကံကြီး(မြောင်းမြ)
၁၆၂(အမင)ငါးမြင်းချောင်း(တူး)(မြောင်းမြ)
၁၆၃(အမစ)စကမြား(မြောင်းမြ)
၁၆၄(အမဆ)တောင်ပေါ်စု(မြောင်းမြ)
၁၆၅(အမန)ဂုန်နီ(မြောင်းမြ)
၁၆၆(အမမ)အထက(၇)ကွယ်လွယ်(မြောင်းမြ)
၁၆၇(အမရ)ရေကျော်(မြောင်းမြ)
၁၆၈(အမလ)သိလ္လာ(မြောင်းမြ)
၁၆၉(အခ)ဝါးခယ်မ
၁၇၀(အခခ)ကျွန်းကုန်း(ဝါးခယ်မ)
၁၇၁(အခင)ငှက်ပျောချောင်း(ဝါးခယ်မ)
၁၇၂(အခည)ညောင်ငူ(ဝါးခယ်မ)
၁၇၃(အခဌ)ကျုံမငေး(ဝါးခယ်မ)
၁၇၄(အခဍ)ရွှေလောင်း(ဝါးခယ်မ)
၁၇၅(အခတ)ကျုံတိုင်(ဝါးခယ်မ)
၁၇၆(အခထ)အထက်ပေကုန်း(ဝါးခယ်မ)
၁၇၇(အခဒ)မောင်းဒီး(ဝါးခယ်မ)
၁၇၈(အခန)ကနစိုကုန်း(ဝါးခယ်မ)
၁၇၉(အခပ)ပိတ္တာလေး(ဝါးခယ်မ)
၁၈၀(အဃ)အိမ်မဲ
၁၈၁(အဃက)လူကောင်းကျွန်း(အိမ်မဲ)
၁၈၂(အဃဆ)တကူဆိပ်(အိမ်မဲ)
၁၈၃(အဃန)ဝါးတလုပ်ကမ်းနီ(အိမ်မဲ)
၁၈၄(အဃဘ)ဘုရားကြီးကုန်း(အိမ်မဲ)
၁၈၅(အဃလ)ကျုံတလုတ်(အိမ်မဲ)
၁၈၆(အဃသ)ရွာသစ်(အိမ်မဲ)
၁၈၇(အဃအ)ကြို့ကုန်း(အိမ်မဲ)
၁၈၈(အဟ)ဟင်္သာတ
၁၈၉(အဟခ)ရှားခဲ(ဟင်္သာတ)
၁၉၀(အဟတ)တလုတ္ထော်(ဟင်္သာတ)
၁၉၁(အဟဒ)ဒူးယား(ဟင်္သာတ)
၁၉၂(အဟဓ)ဓမ္ဘီ(ဟင်္သာတ)
၁၉၃(အဟန)နိဗ္ဗာန်(ဟင်္သာတ)
၁၉၄(အဟမ)နတ်မော်(ဟင်္သာတ)
၁၉၅(အဟယ)ယုန်သလင်း(ဟင်္သာတ)
၁၉၆(အဟရ)ကြက်တူရွေး(ဟင်္သာတ)
၁၉၇(အဂ)ကြံခင်း
၁၉၈(အဂတ)ရေနံတောင်(ကြံခင်း)
၁၉၉(အဂမ)မျောက်ချောကုန်း(ကြံခင်း)
၂၀၀(အဂရ)ဘက်ရဲ(ကြံခင်း)
၂၀၁(အဂသ)ဆိပ်သာ(ကြံခင်း)
၂၀၂(အဇ)အထက(၁)ဇလွန်
၂၀၃(အဇက)ကော့ကပ်ကြီး(ဇလွန်)
၂၀၄(အဇဇ)ရေလဲ(ဇလွန်)
၂၀၅(အဇည)ဂုံညင်းတန်း(ဇလွန်)
၂၀၆(အဇဒ)အထက(ခွဲ)ဒေါင့်ကြီး(ဇလွန်)
၂၀၇(အဇပ)ပျဉ်းမကုန်း(ဇလွန်)
၂၀၈(အဇရ)ရွှေကျောင်း(ဇလွန်)
၂၀၉(အဇလ)မေရီလန်း(ဇလွန်)
၂၁၀(အဇဝ)မြစ်ဝ(ဇလွန်)
၂၁၁(အဇသ)သပြုကွင်း(ဇလွန်)
၂၁၂(အထ)​လေးမျက်နှာ
၂၁၃(အထက)ပန်းတောကြီး( လေးမျက်နှာ )
၂၁၄(အထစ)ခမောက်စု( လေးမျက်နှာ )
၂၁၅(အထထ)လှော်ကထား( လေးမျက်နှာ )
၂၁၆(အထဗ)အိုင်သပြု( လေးမျက်နှာ )
၂၁၇(အထမ)မဲဇလီ( လေးမျက်နှာ )
၂၁၈(အယ)အင်္ဂပူ
၂၁၉(အယက)ကွင်းကောက်( အင်္ဂပူ )
၂၂၀(အယဆ)သုံးကွင်းဆိုင်( အင်္ဂပူ )
၂၂၁(အယဇ)မဲဇလီကုန်း( အင်္ဂပူ )
၂၂၂(အယည)ညောင်ကျိုး( အင်္ဂပူ )
၂၂၃(အယဎ)ထူးကြီး( အင်္ဂပူ )
၂၂၄(အယထ)ထန်းပင်ကုန်း( အင်္ဂပူ )
၂၂၅(အအ)အထက(၁)မြန်အောင်
၂၂၆(အအက)သပြေကုန်း( မြန်အောင် )
၂၂၇(အအခ)အထက(၂)နေခြည်( မြန်အောင် )
၂၂၈(အအတ)တာခွ( မြန်အောင် )
၂၂၉(အအန)ကနောင်( မြန်အောင် )
၂၃၀(အအပ)အင်ပင်( မြန်အောင် )
၂၃၁(အအလ)ဇလုပ်မ( မြန်အောင် )
၂၃၂(အအအ)လက်ပံကွင်း( မြန်အောင် )
၂၃၃(အအဥ)ရွှေကျင်( မြန်အောင် )
Copyright © Ministry of Education 2019