စဉ်ခုံနံပါတ်ဖြေဆိုသည့်နေရာPDF ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
(စစ)စစ်ကိုင်း
(စစက)အထက(၃)စစ်ကိုင်း
(စစတ)ဆားတောင်(စစ်ကိုင်း)
(စစမ)မင်းကွန်း(စစ်ကိုင်း)
(စစသ)ရွာသစ်ကြီး(စစ်ကိုင်း)
(စဆ)မြင်းမူ
(စက)ကလေး
(စကအ)အင်ဒိုင်းကြီး( ကလေး )
(စည)မင်းကင်း
၁၀(စညက)ကြာပင်( မင်းကင်း )
၁၁(စညဆ)ပန်းဆက်( မင်းကင်း )
၁၂(စဓ)တမူး
၁၃(စဓပ)ခမ်းပတ်(တမူး)
၁၄(စဓသ)မြို့သစ်(တမူး)
၁၅(စဝ)ကလေးဝ
၁၆(စဝစ)မစိန်(ကလေးဝ)
၁၇(စဘ)ရွှေဘို
၁၈(စဃ)ကန့်ဘလူ
၁၉(စဃထ)ထန်းကုန်း(ကန့်ဘလူ)
၂၀(စဃဘ)ကာဘိုး(ကန့်ဘလူ)
၂၁(စဃသ)ချပ်သင်း(ကန့်ဘလူ)
၂၂(စဃဧ)ဇီးကုန်း(ကန့်ဘလူ)
၂၃(စဇ)ရေဦး
၂၄(စစျ)ကျွန်းလှ
၂၅(စစျသ)သစ်ရာမြိုင်(ကျွန်းလှ)
၂၆(စဋ)ဒီပဲယင်း
၂၇(စဌ)တန့်ဆည်
၂၈(စဍ)၀က်လက်
၂၉(စဍတ)လှတော(၀က်လက်)
၃၀(စဥ)ခင်ဦး
၃၁(စရ)မုံရွာ
၃၂(စရလ)အလုံ(မုံရွာ)
၃၃(စတ)အရာတော်
၃၄(စပ)ဘုတလင်
၃၅(စဗ)ချောင်းဦး
၃၆(စဂ)ကနီ
၃၇(စဎ)ပုလဲ
၃၈(စဏ)ဆားလင်းကြီး
၃၉(စသ)ကသာ
၄၀(စဒ)ဝန်းသို
၄၁(စဒတ)ဂျိုးတောင်(ဝန်းသို)
၄၂(စန)​ကောလင်း
၄၃(စဠ)ပင်လည်ဘူး
၄၄(စအ)အင်းတော်
၄၅(စအခ)ရေတွင်းကုန်း(​အင်းတော်)
၄၆(စအဇ)မဲဇာ(​အင်းတော်)
၄၇(စအအ)​မော်လူး(အင်းတော်)
၄၈(စဧက)​ဗန်းမောက်
၄၉(စငလ)​မော်လိုက်
၅၀(စငတ)ကင်းတပ်(​မော်လိုက်)
၅၁(စငပ)ပန်းသာ(​မော်လိုက်)
၅၂(စဖ)​ဖောင်းပြင်
၅၃(စဖခ)မိုင်းချောင်း(ဖောင်းပြင်)
၅၄(စဖဒ)စန္ဒား(ဖောင်းပြင်)
၅၅(စဖမ)မင်းယား(ဖောင်းပြင်)
၅၆(စဖရ)သရောင်း(​​ဖောင်းပြင်)
၅၇(စဖအ)ရေအောက်တောင်း(​​ဖောင်းပြင်)
၅၈(စခ)ခန္တီး
၅၉(စဟ)ဟုမ္မလင်း
၆၀(စဟက)ကက်သာ(​​ဟုမ္မလင်း)
၆၁(စဟထ)ထမံသီ(​​ဟုမ္မလင်း)
၆၂(စဟမ)မောင်းခမ်း(​​ဟုမ္မလင်း)
၆၃(စဟရ)ရွှေပြည်အေး(​​ဟုမ္မလင်း)
၆၄(စဟသ)သောင်သွပ်(​​ဟုမ္မလင်း)
၆၅(စလရ)​လေရှီး
၆၆(စလမ)ဆွမ္မရာ(​​​လေရှီး)
၆၇(စလမ)ပန်ဆပ်(လေရှီး)
၆၈(စလဟ)လဟယ်
၆၉(စလအ)နန်းယွန်း
၇၀(စလဧ)ပန်ဆောင်(နန်းယွန်း)