စဉ်ခုံနံပါတ်ဖြေဆိုသည့်နေရာPDF ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
(လဘ)ဘားအံ
(လဘတ)တောင်ကလေး(ဘားအံ)
(လဘထ)ထုံးအိုင်(ဘားအံ)
(လဘန)အိန္ဒု(ဘားအံ)
(လဘပ)ဇာသပြင်(ဘားအံ)
(လဘလ)လှာကာ(ဘားအံ)
(လလ)လှိုင်းဘွဲ့
(လလက)ပိုင်ကျုံ(လှိုင်းဘွဲ့)
(လလဂ)ရွှေဂွန်း(လှိုင်းဘွဲ့)
၁၀(လလထ)ထီလုံ(လှိုင်းဘွဲ့)
၁၁(လလဒ)ဒေါ်လန်း(လှိုင်းဘွဲ့)
၁၂(လလမ)မြိုင်ကြီးငူ(လှိုင်းဘွဲ့)
၁၃(လတည)သပြေညွန့်(သံတောင်)
၁၄(လတရ)ဘုရင့်နောင်တပ်(သံတောင်)
၁၅(လတလ)လိပ်သို(သံတောင်)
၁၆(လဖ)ဖာပွန်
၁၇(လဖဃ)ကမမောင်း(ဖာပွန်)
၁၈(လက)​ကော့ကရိတ်
၁၉(လကခ)ကျုံဒိုး(ကော့ကရိတ်)
၂၀(လကန)နဘူး(ကော့ကရိတ်)
၂၁(လကဘ)​ကော့ဘိန်း(ကော့ကရိတ်)
၂၂(လအ)ကြာအင်းဆိပ်ကြီး(ကော့ကရိတ်)
၂၃(လအက)ကျိုက်ဒုံ(ကြာအင်းဆိပ်ကြီး)
၂၄(လအတ)တံခွန်တိုင်(ကြာအင်းဆိပ်ကြီး)
၂၅(လမ)မြဝတီ
၂၆(လမသ)သင်္ကန်းညီနောင်(မြဝတီ)