စဉ်ခုံနံပါတ်ဖြေဆိုသည့်နေရာPDF ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
(ပခ)ပဲခူး
(ပခက)အထက(၅)ပဲခူး
(ပခထ)ထန်းတောကြီး(ပဲခူး)
(ပခဒ)ထုံးကြီး(ပဲခူး)
(ပခဘ)ဘုရားကြီး(ပဲခူး)
(ပခအ)အင်းတကော်(ပဲခူး)
(ပစျ)​ကျောက်တံခါး
(ပစျဎ)ပဲနွယ်ကုန်း ​(ကျောက်တံခါး)
(ပစျဒ)ဖဒို ​(ကျောက်တံခါး)
၁၀(ပစျမ)မြို့ချောင်း ​(ကျောက်တံခါး)
၁၁(ပစျအ)​တောကျွဲအင်း ​(ကျောက်တံခါး)
၁၂(ပည)​ညောင်လေးပင်
၁၃(ပညဆ)ပြွန်တန်ဆာ(ညောင်လေးပင်)
၁၄(ပညဒ)မဒေါက်(ညောင်လေးပင်)
၁၅(ပညလ)ပိန်းဇလုပ်(ညောင်လေးပင်)
၁၆(ပဏ)​ရွှေကျင်
၁၇(ပဏခ)တံခွန်တိုင်​(ရွှေကျင်)
၁၈(ပဏဇ)ဒုံဇရစ်(ရွှေကျင်)
၁၉(ပဏတ)တပ်နယ်(ရွှေကျင်)
၂၀(ပထ)သနပ်ပင်
၂၁(ပထစ)ကမာစဲ ( သနပ်ပင် )
၂၂(ပဒ)ဒိုက်ဦး
၂၃(ပဒတ)​ဖောင်တော်သီ(ဒိုက်ဦး)
၂၄(ပဟ)​ဝေါ
၂၅(ပဟက)မြစ်ကျိုး(ဝေါ)
၂၆(ပဟခ)​ညောင်ခါးရှည်(ဝေါ)
၂၇(ပအ)ကဝ
၂၈(ပအန)အုန်းနှဲ(ကဝ)
၂၉(ပအလ)သက္ကလ(ကဝ)
၃၀(ပင)​တောင်ငူ
၃၁(ပငက)အထက(၃)တောင်ငူ
၃၂(ပငစ)နတ်စင်ကုန်း(တောင်ငူ)
၃၃(ပငတ)​ကေတုမတီ(တောင်ငူ)
၃၄(ပငလ)​လေးမိုင်(တောင်ငူ)
၃၅(ပဋ)ထန်းတပင်
၃၆(ပဋဇ)ဇရပ်ကြီး(ထန်းတပင်)
၃၇(ပဋလ)လှည်းလမ်းကူး(ထန်းတပင်)
၃၈(ပဌ)ကျောက်ကြီး
၃၉(ပဌမ)မုန်း(ကျောက်ကြီး)
၄၀(ပဌသ)နတ်သံကွင်း(ကျောက်ကြီး)
၄၁(ပဓ)အုတ်တွင်း
၄၂(ပဓက)ထန်းကုန်း(အုတ်တွင်း)
၄၃(ပဓတ)တပ်နယ်(အုတ်တွင်း)
၄၄(ပဓထ)ညောင်ခြေထောက်(အုတ်တွင်း)
၄၅(ပဓဓ)​ဗောဓိကုန်း(အုတ်တွင်း)
၄၆(ပဓပ)ကျွဲပွဲ(အုတ်တွင်း)
၄၇(ပဖ)ဖြူး
၄၈(ပဖက)ဝဲကြီး(ဖြူး)
၄၉(ပဖည)​ညောင်ပင်သာ(ဖြူး)
၅၀(ပဖယ)​ဇေယျဝတီ(ဖြူး)
၅၁(ပဖဧ)ကညွတ်ကွင်း(ဖြူး)
၅၂(ပယ)ရေတာရှည်
၅၃(ပယက)​ရွှေကြက်ယက်(ရေတာရှည်)
၅၄(ပယဂ)သာဂရ(ရေတာရှည်)
၅၅(ပယဆ)ဆွာ(ရေတာရှည်)
၅၆(ပယန)​ရေနီ(ရေတာရှည်)
၅၇(ပယလ)မြို့လှ(ရေတာရှည်)
၅၈(ပပ)ပြည်
၅၉(ပပခ)အထက(၅)ပြည်
၆၀(ပပထ)​ဝက်ထီးကန်(ပြည်)
၆၁(ပပလ)​ပေါင်းတလည်(ပြည်)
၆၂(ပဗ)​ပေါက်ခေါင်း
၆၃(ပဗအ)အိုးဘိုကုန်း(ပေါက်ခေါင်း)
၆၄(ပဃ)ပန်းတောင်း
၆၅(ပဃက)ရှားဖြူကွင်း(ပန်းတောင်း)
၆၆(ပဃဆ)ဆင်တဲ(ပန်းတောင်း)
၆၇(ပဃတ)ဂုံညှင်းတန်း(ပန်းတောင်း)
၆၈(ပဃသ)ဥသျှစ်ပင်(ပန်းတောင်း)
၆၉(ပဃဥ)ထုံးဘို(ပန်းတောင်း)
၇၀(ပတ)​ပေါင်းတည်
၇၁(ပရ)​ရွှေတောင်
၇၂(ပရည)ညောင်စာရေး
၇၃(ပရထ)ကြာနီကန်(ရွှေတောင်)
၇၄(ပရမ)ယင်းမူကုန်း(ရွှေတောင်)
၇၅(ပရရ)ကျီးသဲ(ရွှေတောင်)
၇၆(ပဝ)သဲကုန်း
၇၇(ပဝဆ)ဆင်မြီးဆွဲ(သဲကုန်း)
၇၈(ပဝတ)တပ်နယ်(သဲကုန်း)
၇၉(ပဝဘ)ပုတီးကုန်း(သဲကုန်း)
၈၀(ပဝအ)အင်းမ(သဲကုန်း)
၈၁(ပဆ)သာယာဝတီ
၈၂(ပဆစ)သုံးဆယ်(သာယာဝတီ)
၈၃(ပဆရ)စံရွေး(သာယာဝတီ)
၈၄(ပလ)လက်ပံတန်း
၈၅(ပလခ)ခမုံဆိပ်(လက်ပံတန်း)
၈၆(ပလဖ)ဇီးဖြူကုန်း(လက်ပံတန်း)
၈၇(ပလရ)သာရဝေါ(လက်ပံတန်း)
၈၈(ပမ)မင်းလှ
၈၉(ပမဠ)စစ်ကွင်း(မင်းလှ)
၉၀(ပဇ)ဇီးကုန်း
၉၁(ပဇလ)​လေးမျက်နှာ(ဇီးကုန်း)
၉၁(ပန)နတ်တလင်း
၉၃(ပနက)ကရင်ကုန်း(နတ်တလင်း)
၉၄(ပနပ)တာပွန်(နတ်တလင်း)
၉၅(ပနမ)ဒမငယ်(နတ်တလင်း)
၉၆(ပနအ)​အောင်ဇေယျာ(နတ်တလင်း)
၉၇(ပသ)မိုးညို
၉၈(ပသခ)​ရေကင်း(မိုးညို)
၉၉(ပသတ)ထိန်တော(မိုးညို)
၁၀၀(ပသပ)ပတ္တော်(မိုးညို)
၁၀၁(ပသမ)ဆင်မနိုင်(မိုးညို)
၁၀၂(ပက)ကြို့ပင်ကောက်
၁၀၃(ပကက)ပန်းတင်(ကြို့ပင်ကောက်)
၁၀၄(ပကရ)​ရွှေပန်းတော( ကြို့ပင်ကောက် )
၁၀၅(ပကလ)လယ်တီ(ကြို့ပင်ကောက်)
၁၀၆(ပဂ)အုတ်ဖို
၁၀၇(ပဂဍ)အိုးသည်ကုန်း(အုတ်ဖို)
၁၀၈(ပဂလ)လသာကုန်း(အုတ်ဖို)
၁၀၉(ပဂသ)​အေးမြသာယာ(အုတ်ဖို)